Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are preseqnted with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latestChrome, Safari or Firefox browser.

Gyászbeszéd

az objektumok felett


@algernooneBalaBit

Kezdetek

1981 - Smalltalk es az OOP
1977 - John Backus: Can Programming be liberated from the von Neumann Style?
1950-197x - Funkcionális programozás (Lisp, ML, FP)

Modell?

Az OOP tükrözi az emberi gondolkodást
Az OOP szebbé, kezelhetőbbé teszi a kódot
((BattleNotificationSender)
 BattleResourceMediator.getMediatorInstance().getResource(
  BattleParticipant.PROXY_PARTICIPANT,
  BattleResource.BATTLE_NOTIFICATION_SENDER)).sendNotification(
   ((BattleNotificationBuilder)
    (BattleResourceMediator.getMediatorInstance().getResource(
    BattleOrganizer.getBattleParticipant(Battle.Participant.GOOD_GUYS),
    BattleResource.BATTLE_NOTIFICATION_BUILDER))).buildNotification(
     BattleOrganizer.getBattleState(BattleResult.BATTLE_LOST),
     BattleManager.getChainOfCommand().getCommandChainNotifier()));

Tényleg?!

Az OOP világában az Igék felelősek minden munkáért, de lenézi őket mindenki, ezért számukra nem engedélyezett, hogy valaha is szabadon járjanak, önmagukban. Ha egy Ige a nyilvánosság elé lép, akkor azt csak egy Főnév társaságában teheti meg.
Airplane.fly()
Door.open()
file.write()

Vigyük ki a szemetet!

Kiveszem a szemetest a mosogató alól
Kiviszem a szemetesládáig
Beleöntöm abba
Visszamegyek a házba
Megmosom a kezem
Leülök a kanapéra
Folytatom amit ezelőtt csináltam
szemetes = mosogato.alattaLevoDolgok().keres('Szemetes');
szemetes.megfog();
szemetes.kivisz(Szemeteslada.pozicio());
szemetes.kiont(Szemeteslada.teto.felnyit());
en.megy(Haz);
en.megmos(en.kez);
en.leul(Kanape);
en.folyat(en.AkarmitIsCsinaltam);
szemetes = en.megkeres(szemetes, mosogato_alatt)
en.megfog(szemetes)
en.kivisz(szemetes, szemeteslada)
en.kiont(szemetes, szemeteslada)
en.megy(haz)
en.megmos(en.kez)
en.leul(kanape)
en.folytat(en.akarmitIsCsinaltam)
szemetes = megkeres(szemetes, mosogato_alatt)
megfog(szemetes)
kivisz(szemetes, szemeteslada)
kiont(szemetes, szemeteslada)
megy(haz)
megmos(kez)
leul(kanape)
folytat(akarmitIsCsinaltam)

OOP nyelvek

Csupasz Ige nincsen
Kompromisszum
Inkonzisztencia

Leszármazás

A gyémánt probléma

class A {
 public methodA() { /* ... */ }
}
class B extends A {
 public methodA() { /* ... */ }
}
class C extends A {
 public methodA() { /* ... */ }
}
class D extends B, C {
}
D test = new D();
test.methodA();

Interface burjánzás

interface Dateable {
 Long to-ms (Object time);
}
class DateableNumber extends Number implements Dateable {
 Long to-ms (Object time) {
  return (Long) time;
 }
}
class DateableDate extends Date implements Dateable {
 Long to-ms (Object time) {
  return (Long) ((Date) time).getTime ();
 }
}
class DateableCalendar extends Calendar implements Dateable {
 Long to-ms (Object time) {
  return ((DateableDate)((Calendar) time).getTime ()).to_ms ();
 }
}
(defprotocol Dateable
 (to-ms [time]))
(extend Number
 Dateable
 {:to-ms identity})
(extend Date
 Dateable
 {:to-ms #(.getTime %)})
(extend Calendar
 Dateable
 {:to-ms #(to-ms (.getTime %))})

Egy magasabb Rend

(filter even? (range 10))
; => (0 2 4 6 8)

(map (comp - (partial + 3)
       (partial * 2))
   [1 2 3 4])
; => (-5 -7 -9 -11)
(iterate inc 5
;=> (5 6 7 8 9 ...)

Makrológia

(defmacro when [test & body]
 `(if ~test (do ~@body)))
(defmacro unless [pred a b]
 `(if (not ~pred) ~a ~b))
(defmacro ->
 ([x] x)
 ([x form]
  (if (seq? form)
   `(~(first form) ~x ~@(next form))
   (list form x)))
 ([x form & more]
  `(-> (-> ~x ~form) ~@more)))
(-> 1)
;=> 1
(-> 1
  str)
;=> (str 1)
(-> 1
  (+ 2))
;=> (+ 1 2)
(-> 1
  (+ 2)
  (* 3))
;=> (-> (-> 1 (+ 2)) (* 3))
;=> (-> (+ 1 2) (* 3))
;=> (* (+ 1 2) 3)

Gyász

Megkötött kezek miatt

Korlátozó primitívség

Felesleges erőfeszítések

Fejlődést akadályozó elem

Zsákutca, melyen túlhaladt a világ

Hűtlen a kezdeti elvhez

Mutációt megengedő

Célját nem érheti el

Kerülőutak!

Frameworkök
Mockolás
Leszármaztatás

Elveszett produktivitás

Kifordított gondolkodás

Lefokozott igék

Kompozíció helyett interface és osztály burjánzás

Felborult a rend.